Det faglige Retning EU nettverket jobber for at fagbevegelsen i Norge skal si ja til norsk EU-medlemskap. Vi arbeider for at det skal holdes en ny folkeavstemming. I dag er det ingen under 48 år som har fått sagt sin mening om norsk EU-meldemskap. Det bør de. 

Nettverket er åpent for alle fagorganiserte. Fagforeninger kan også bli medlemmer. Medlemskap er gratis. Om noen har muligheter til å støtte nettverket med gaver setter vi pris på det.